Bagasjeforsikring

Når du kjøper en koffert i en av våre Morris butikker har du mulighet til å tegne en bagasjeforsikring som dekker tyveri, tap og forsinkelse av din bagasje på alle flyreiser i løpet av 12 måneder. Forsikringen koster 199 kr, uansett hvilken koffert det gjelder. Ingen egenandel og ingen verdireduksjon. När du behøver å bruke din forsikring henvender du deg til Solid Forsikring pr. mail: reseskador@solidab.se eller telefon: 042-450 33 45. Besøk din nærmeste Morrisbutikk for å få vite mer om forsikringen.