FIREFLY SHOULDERSTRAP REFLEX
FIREFLY SHOULDERSTRAP REFLEX
FIREFLY SHOULDERSTRAP REFLEX

FIREFLY SHOULDERSTRAP REFLEX

320582
"Material: Textil, Made in: China, -Shoulderstrap -Reflex "
NOK 225